Arkiv för december, 2013

Tack Alla Deltagande

Vi vill på detta enkla sätt tacka föreläsare, deltagare och samarbetspartners för en mycket väl genomförd lungcancerdag 2013. Vi bjöds på ett intressant och stimulerande program som väckte många tankar om nya möjligheter och igenkännande reflektioner. Nytt för i år…

Läs mer

Reflektion om Lungcancerdagen 2013

Jag tycker att årets lungcancerdag var en av de bästa som jag varit med på. Bra att det var ordnat heldag. Lennart Björklund var mycket bra att tala om hur vi ska behandla ”kunderna”. Kunder i det här sammanhanget kan…

Läs mer