Behandling med Cytostatika

Cytostatikabehandling

Cytostatika kallas också för cellgift. Det angriper celler som håller på att dela sig. Eftersom cancerceller delar sig oftare än friska celler, slår cytostatika hårdare mot dem än mot friska celler. Cytostatika ges i allmänhet intravenöst, alltså direkt in i blodet. På så sätt når cellgiftet hela kroppen och kan komma åt cancerceller som spridit sig från den ursprungliga tumören.

Resultat av cytostatika

När småcellig lungcancer behandlas med cytostatika brukar det ofta resultera i remission, dvs att tumören krymper rejält. Hos några patienter försvinner den helt.

Vid icke småcellig lungcancer har cytostatika tidigare ansetts utan värde. Men på senare år har detta börjat omvärderas. Skälet är resultat från forskningen, som visar att behandlingen kan ge bättre symtomkontroll och höjd livskvalitet för de flesta patienter. För många ger cytostatika också en något förlängd överlevnad.

Så går behandlingen till

Det finns flera olika typer av cytostatika som används i behandlingen. Ibland används de var för sig och ibland i olika kombinationer. Hur behandlingen görs beror på vilka cytostatika som används. I de flesta fall ges hela kuren på en dag och upprepas fyra-sex gånger med tre-fyra veckors mellanrum. I en del fall kombineras cytostatika med strålbehandling.

Trots en del framsteg i behandlingen av lungcancer med cytostatika är möjligheterna att bota sjukdomen fortfarande ganska begränsade. Därför pågår mycket forskning om hur behandlingen ska utformas, både med äldre och nyare cytostatika. Det gäller bland annat hur stora doser och vilka kombinationer av cytostatika som har bäst effekt. Det handlar också om hur cytostatika kan kombineras med operation eller strålbehandling.

Biverkningar

Alla cytostatikabehandlingar ger biverkningar, ibland svåra sådana. I värsta fall kan de till och med bli livshotande. Om du inte ligger på sjukhus hela tiden (och det vill man ju inte) så gäller det att ha bra kunskaper och ha koll på kroppen På senare år har man dock lärt sig att ge motgifter och mediciner mot oönskade biverkningar och det är inte längre lika besvärligt att ta cellgifter. En del kan till och med arbeta under sin behandling. Under år 2006 kom det en helt ny medicin mot illamående som till och med gör behandlingen med det ”värsta” cellgiftet cisplatin drägligt.

Är du det minsta osäker på vilka biverkningar du drabbats av och hur du ska handskas med dem – sök vård!