Indelning i Stadier

Indelning i stadier

Lungcancer delas in i olika stadier beroende på hur den ser ut. Man tar då hänsyn till hur stor tumören är, hur den växer i lungorna och deras närmaste omgivning, om den har spridit sig till lymfkörtlar och om den har satt metastaser i andra delar av kroppen.

För småcellig lungcancer

För småcellig lungcancer används i den praktiska sjukvården ofta bara indelning i två stadier; begränsad sjukdom eller spridd sjukdom.

För icke småcellig lungcancer

För de övriga formerna, som samlas under beteckningen icke småcellig lungcancer, brukar läkarna använda en indelning i fyra olika stadier:

  • Begränsad cancer som inte har spridit sig utanför lungan eller luftrören.
  • Cancern har spridit sig också till lymfkörtlar i anslutning till luftrören
  • Cancern har spridit sig också till bröstkorgsväggen eller mellangärdet eller till lymfkörtlar mellan de båda lungorna eller lymfkörtlar på andra sidan bröstkorgen eller i nacken.
  • Cancern har spridit sig och satt metastaser i andra organ.

Vad innebär klassificeringen?

Det är framför allt i stadium I och II som det går att operera lungcancer. Men skillnaden mellan de olika stadierna är inte så skarp som det kanske kan låta. Det finns alltid gränsfall.