Lungcancerdagen i November

Lungcancerdag i början av november

Stödet har alltsedan 2004 arrangerat en lungcancerdag som ett samarbetsprojekt med läkemedelsföretag och andra intressenter. Den äger rum den 1:a tisdagen i november. Till mötet kommer patienter och anhöriga samt experter och opinionsbildare inom området.

Inför lungcancerdagen sätter vi betyg på lungcancervården.

Här hittar du information om årets Lungcancerdag 2014!