Lungcancerdagen 2014

lungcancerdagen

Klicka här för att läsa vårt program för Lungcancerdagen 2014.

En dölig sjukdom du kan leva med
Allt fler lär sig leva med lungcancer. Därför är det med stor glädje och framtidstro Lungcancerförbundet Stödet bjuder in till Lungcancerdagen 2014. Årets lungcancerdag är den 11:e i ordningen. Inbjudna är förstås patienter och deras anhöriga/närstående, läkare och övrig vårdpersonal samt politiker.
Läs vårt program för Lungcancerdagen 2014.

Även detta år har vi utökat dagen med ett seminarium på förmiddagen som vänder sig endast till vårdpersonal ”Kulturmöten i vården – när patienter och vårdpersonal från olika kulturer möts” Jeanette Ohlsson – religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Med stort engagemang och mycket värme föreläser Jeanette i ämnet interkulturell kommunikation. Med erfarenhet från att ha bott 20 år utomlands i bland annat Libanon, Jemen, Pakistan, Indien, Argentina och Singapore har hon fått inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion och tradition påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och sin omvärld.
Läs vårt program för Lungcancerdagen 2014.

Tid och plats
Lungcancerdagen hålls på Oscarsteatern i Stockholm.
Den 4 november klockan 11.30 börjar vi med lunch för Stödets medlemmar.
En timme senare äntrar vår första föreläsare podiet.

Anmälan
Att närvara på Lungcancerdagen är kostnadsfritt. Tyvärr kan vi inte garantera att alla får plats, så det är först till kvarn som gäller. Sista dag för din anmälan är den 27 oktober. Anmäl dig här via Cancerakademin. De har också lagt upp vårt program på sin hemsida.

Vägbeskrivning
Oscarsteatern, Kungsgatan 63, ligger mitt i centrala Stockholm, cirka 300 meter från Centralstationen och 50 meter ifrån Arlanda Express.

 
Mer om oss
Här på vår hemsida kan du läsa mer om vår verksamhet. Hittar du inte vad du söker, får du naturligtvis gärna kontakta vår ordförande Tommy Björk. Honom når du enklast på telefon 020-88 55 33.

Hjärtligt välkomna!