Medlemsaktiviteter

Vi kopplar ihop anhöriga och patienter och organiserar träffar, för att utbyta kontakter, tips, information, nyheter, och för att träffas en stund. Då intresset för detta går upp och ner, ber vi dig att kontakta oss för aktiviteter i ditt närområde.. Planerade aktiviteter hittar du nedan:

Årsmöte 2018
Välkommen till Lungcancerföreningens årsmöte 2018, där vi inleder med ett årsmöte och sedan fortsätter med föreläsning om lungcancer, aktuella behandlingar och lungcancerregistret av överläkare, docent Gunnar Wagenius.

Läs mer och anmäl dig här >>

Stödetlinjen 020 88 77 55 är öppen.

Tisdagsträffar i Stockholm. Första tisdagen i varje månad har lokalföreningen Stockholm C möte kl 17.00 på RCC (Regionalt Cancer Center) Västgötagatan 2, plan 4. Patienter, anhöriga och intresserade träffas och fikar och samtalar tillsammans, kaffe till självkostnadspris.

När: Första tisdagen varje månad kl 17.00. Kontakta/maila gärna Tommy innan.
Var: RCC – Regionalt Cancercentrum, Västgötagatan 2, 4 tr.
Kontakt: Tommy Björk

Träffar för den yngre gruppen i Stockholm. En grupp för de lite yngre träffas nu, byter kontakter, tips, och fikar tillsammans.

När: Planeras efter kontakt per mail.
Var: Café eller på RCC – Regionalt Cancercentrum, Västgötagatan 2, 4 tr.
Kontakt: Fredrik Johansson

Lund

Lund – Lungcancerföreningens Informationsträff – Den 2:a November kl 17-18.30 på Grand Hotel. Anmälan sker till kansli@lungcancerforeningen.se. Mer information.

Uppsala/Örebro. Inga schemalaggda aktiviteter just nu.

Kontakt: Ewa Larsson

Väst/Göteborg. Inga schemalaggda aktiviteter just nu.

Kontakt: Karine Tveiten

Du kan även prata med andra, och kontakta oss i vår Facebookgrupp. Nyheter om Lungcancerföreningen hittar du även på Twitter och vår Facebooksida. Självklart kan du även ringa vår stödtelefon på 020-88 55 33.