Medlemsaktiviteter

Vi kopplar ihop anhöriga och patienter och organiserar träffar, för att utbyta kontakter, tips, information, nyheter, och för att träffas en stund. Då intresset för detta går upp och ner, ber vi dig att kontakta oss för aktiviteter i ditt närområde.. Planerade aktiviteter hittar du nedan:

Lungcancerdagen 2016 äger rum 1 november, se mer information och anmälan här.

Tisdagsträffar i Stockholm. Första tisdagen i varje månad träffas patienter, anhöriga och intresserade och fikar och samtalar tillsammans.

Tisdagsträffarna i Stockholm är 4/10 och 6/12 (6/12 inställd, ses 10/1 istället). Stödetlinjen 020 88 77 55 är öppen.

När: Första tisdagen varje månad kl 17.00. Kontakta/maila gärna Tommy innan.
Var: RCC – Regionalt Cancercentrum, Västgötagatan 2, 4 tr.
Kontakt: Tommy Björk

Träffar för den yngre gruppen i Stockholm. En grupp för de lite yngre träffas nu, byter kontakter, tips, och fikar tillsammans.

När: Planeras efter kontakt per mail.
Var: Café eller på RCC – Regionalt Cancercentrum, Västgötagatan 2, 4 tr.
Kontakt: Fredrik Johansson

Lund – Föreläsning med anledning av Lungcancermånaden.

Måndagen den 16 november, kl 18.00–20.30, Aulan i Blocket, plan 1,
Entrégatan 7, Skånes universitetssjukhus i Lund. Läs mer här!

Uppsala/Örebro. Inga schemalaggda aktiviteter just nu.

Kontakt: Ewa Larsson

Väst/Göteborg. Inga schemalaggda aktiviteter just nu.

Kontakt: Karine Tveiten

Du kan även prata med andra, och kontakta oss i vår Facebookgrupp. Nyheter om Lungcancerföreningen hittar du även på Twitter och vår Facebooksida. Självklart kan du även ringa vår stödtelefon på 020-88 55 33.