Nya behandlingsmetoder

På senare år har flera nya lovande behandlingsmetoder utvecklats vilka förhoppningsvis kan komplettera eller till och med ersätta dagens behandlingsformer. Nedan presenteras en överblick av några av dem:

Genterapi

Cancer orsakas av mutationer i cellernas DNA. Tanken med genterapi är att överföra en normal kopia av den defekta genen till cellerna för att därmed vända sjukdomsprocessen. Förhoppningarna är stora, men metodens effektivitet och säkerhet måste säkerställas innan den börjar användas på patienter.

Immunoterapi

Det finns visst hopp om att kunna stimulera kroppens eget immunförsvar att bekämpa cancern, genom att ta fram så kallade monoklonala antikroppar. Monoklonala antikroppar är antikroppar som designats för att känna igen och binda till specifika proteiner på cancercellers yta.

Antiangiogenes

Alla tumörer som är mer än någon millimeter stora behöver blodkärl för att kunna växa. Bildandet av nya blodkärl kallas för angiogenes. Antiangiogena medel hindrar nya blodkärl från att bildas. Syftet är att strypa tumörens tillförsel av syre och näring och på så sätt förhindra tillväxt och spridning.

En ny typ av läkemedel fungerar genom att blockera aktiviteten hos ett protein (HER1 eller EGFR) som finns på ytan av flera typer av cancerceller. Utan behandling kan EGFR-proteinet skicka signaler in i cancercellerna som leder till ökad växt. Läkemedlet är en molekyl som förmår tränga in i själva cancercellen och från insidan hämma EGFR-proteinet och dess möjlighet att stimulera till ohämmad tillväxt. Denna typ av behandlingar brukar kallas målsökande eftersom läkemedlet specifikt angriper mekanismer som cancerceller ofta använder för att växa. Detta till skillnad från cellgifter som fungerar efter någon sorts allmän förgiftningsprincip som kan drabba både cancerceller och friska celler.