Allt fler yngre får lungcancer

oktober 28, 2015
stodet

Michelle har aldrig rökt men hon insjuknade i lungcancer. Här är intervjun som stod i tidningsbilagan i SVD den 20 september i år. Intervjun är gjord av Birdie Dahlberg.


Michelle Warren levde allmänt hälsosamt som vegetarian, icke rökare och tränade mycket. Trots det drabbades hon av obotlig lungcancer 2014.

En äldre storrökande man eller kvinna är den vanligaste bilden som kommer upp när lungcancer förs på tal och att de har sig själva att skylla. Idag ser det inte ut så utan alltfler yngre drabbas utan synbar orsak.

Michelle Warren, 48 år gick till läkare för huvudvärk och blev ordinerad lugnande tabletter. Efter noggranna undersökningar hittades metastaser i hjärnan och en modersvulst i lungorna. Efter två hjärnoperationer och ett antal cellgiftsbehandlingar kom en hård dom, obotlig cancer.

– Med hjälp av bromsmediciner kan jag leva ett normalt liv med arbete och barn. Men jag vet att jag aldrig kommer att bli frisk, säger Michelle Warren, som lever som tidigare vad gäller diet men tagit bort socker i sin kost.

Idag är lungcancer procentuellt den dödligaste cancerformen. Trots det ger Cancerfonden inte mer än tre procent till forskning om lungcancer.

Föreningen Stödet arbetar bland annat med att påverka beslutsfattare att öka resurserna till nya mediciner.

– Vi vill också tala om att det är gruppen unga människor som ökar och att det behövs mer forskning om lungcancer. Jag vill leva och kunna följa mina barn och barnbarn.

Michelle Warren vill med hjälp av föreningen Stödet ändra uppfattningen om lungcancer som ”fulcancer” för att den förutsätts bara drabba rökare. Men idag är det fler unga som drabbas.