Är vi beredda att ta oss an den medicinska revolutionen?

februari 04, 2015
stodet

rikstadsstamma

Tidskriften Science har utsett immunterapi mot cancer till årets forskningsgenombrott år 2013.

I årets Cancerfondsrapport lyfts också immunterapi som ett område där utvecklingen går framåt med stormsteg. Om något år kan det bli möjligt att använda immunterapi vid behandling av flera cancerformer med hög dödlighet.
Det är naturligtvis av stort värde för patienterna men ställer också sam hället inför en rad utmaningar. För att diskutera dessa frågor arrangerade riksdagens nätverk för jämlik vård genom Penilla Gunther (kd) och Anna-Lena Sörenson (s) tillsammans med biopharmaföretaget Bristol-Myers Squibb ett seminarium i Riksdagen.

Utdrag:

Morgonens första talare var Håkan Mellstedt, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, som inledde med att konstatera att allt fler drabbas av cancer. I Sverige fick cirka 57 000 personer en cancerdiagnos år 2012 och med en allt mer åldrande befolkning ökar antalet drabbade kontinuerligt. År 2030 väntas antalet personer som diagnostiserats med cancersjukdom nästan ha fördubblats. Idag botas cirka 65 procent av alla som drabbats av cancer, vilket är en relativt bra siffra. Dessvärre har långtidsöverlevnad och en positiv livskvalitet varit våra att uppnå för många patienter med avancerade cancerformer. Det finns med andra ord ett stort behov av nya effektiva behandlingar som kan förlänga överlevnaden för dessa patienter, inte minst avseende de stora cancersjukdomarna som exempelvis lung-, prostata-, bröst-, tjocktarms- och bukspottkörtelcancer. Här kan immunterapin spela en viktig roll då den visat sig vara en behandling som kan ge en ökad långtidsöverlevnad hos tidigare behandlade patienter jämfört med dagens standardbehandlingar.

Seminariet avslutades med ett samtal om hur vården och politiken möter ett ökat patienttryck där utöver talarna också Tommy Björk, ordförande Lungcancerförbundet Stödet, deltog. Vikten av att identifiera ”rätt” patientgrupper lyftes fram ytterligare.

Läs den väldigt intressanta artikeln i sin helhet här. Som Onkologi i Sverige har skrivit.