Cancerupplysningen

oktober 16, 2014
stodet

På cancerupplysningen arbetar sjuksköterskor med lång erfarenhet inom cancervården. De har stor kunskap om olika cancersjukdomar, behandlingar, biverkningar och symtom. Sjuksköterskorna är vana att prata med människor i kris.

Du är välkommen att kontakta cancerupplysningen både som patient och närstående. Du kanske vill prata med någon som förstår eller har din läkare eller sjuksköterska sagt något som behöver förklaras närmare? (Cancerupplysningen samarbetar med experter och forskare så alla dina frågor kan besvaras). Du behöver inte boka tid och du får självklart vara anonym och allt som sägs är under tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-123 138 00, Mail
Öppettider: måndag – fredag kl 08.30 – 16.00 lunchstängt kl 12.00 – 13.00.

Besöksadress till Cancerupplysningens informationscenter: Radiumhemmets entréhall, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Besökstider: måndag – onsdag kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00. Torsdagar och fredagar stängt.

Observera att under september har informationscentret stängt.

Cancerupplysningens mål är att:

• öka patientens förutsättningar att kunna delta i beslut om vård och behandling

• öka närståendes förutsättningar att bli delaktiga i vården

• stödja och inspirera vårdpersonalens arbete med patientinformation

• öka den allmänna förståelsen och kunskapen om cancer och cancersjukdomar

Cancerupplysningen drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland och finansieras delvis av Radiumhemmets forskningsfonder.