För en rökfriare innerstad!

januari 15, 2015
stodet

Vi på Stödet hade nöjet att komma i kontakt med ett pågående arbete i Stockholms stad – ”För en rökfriare innerstad”.

Det handlar om ett team av drivande preventionssamordnare som sedan några år tillbaka gör en ambitiös insats för förebyggande av ohälsa bland allmänheten och i synnerhet främjande av ungdomarnas utbildning i och förhållningssätt till tobak, alkohol och narkotika.

Stödet som organisation stöder detta projekt fullt ut och gärna ställer upp med den kunskap som efterfrågas t.ex. föreläsningar av såväl professionen som patientberättelser.

Mer information om arbetet finns på http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/uppdrag-rokfritt-vasastan/aRKnkt!K42KZXKQUYkBckmoY71a@A/