En väldigt intressant artikel om målriktade behandlingar på ASCO

juni 06, 2014
stodet

asco

Asco 2014. Flera studier som visar vinster med olika målriktade behandlingar vid spridd icke-småcellig lungcancer är det bästa på årets kongress, enligt onkologen Simon Ekman.
Lungcancer får en alltmer framträdande roll på Asco. Området går i bräschen när det gäller att hitta skräddarsydd behandling vid cancer. Det är mycket uppmuntrande, säger Simon Ekman, överläkare och ansvarig för thorakal onkologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Från Dagens Medecin. Läs hela artikeln här!