Filmer från Lungcancerdagen 2016

november 11, 2016
stodet

Den 1 november arrangerade vi Lungcancerdagen 2016 på Oscarsteatern, en dag med flera seminarier, patientberättelse, utdelning av Stödets lungcancerstipendium och mycket annat. Se film från hela dagen här:

Filmen ovan går direkt vidare på nästa avsnitt så du kan följa med på hela dagen. Du kan också gå direkt till den programpunkt som intresserar dig nedan.

Program

Moderatorer Roger Henriksson och Kerstin Cedermark
09.30-11.30 Seminarium för vårdpersonal
Immunoterapi – ny och lovande behandling vid lungcancer
Mikael Johansson, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Om normal ångest och onormal ångest
Monika König, Centrum för Cancerrehabilitering, Stockholm

Patientens perspektiv

11.30 Lunch för dig som angivit det i din anmälan
12.30-12.45 Lungcancerdagen 2016 öppnas
Tommy Björk, ordförande Lungcancerföreningen
12.50-13.10 Vad är lungcancer och hur behandlas den idag?
Mikael Johansson, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
13.10-13.25 Cancerdatabasen
Peter Asplund, KFUE – Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten, Blod- och Tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

13.30-14.00 Lungcancerpodden live!!
Lungcancerpodden är en podcast om lungcancer av Fredrik & Martin

14.00-14.15 Information från Sjöbergstiftelsen

14.15-14.45 Kaffe
14.45-15.30 Mitt liv i Botkyrka
Dogge Doggelito, anhörig, artist och hälsoinformatör

15.30-15.35 Bensträckare
15.35-15.45 Patientberättelse

15.45-16.00 Stödets lungcancerstipendium 2016 utdelas
16.00-16.15 Hedersföreläsning – pristagare

16.15-16.30 Sammanfattning och avslutning
Tommy Björk