Föreläsningar om lungcancer på SUS i Lund den 16 November
november 02, 2015
stodet

Föreläsningar med anledning av Lungcancermånaden

Var & När: Måndagen den 16 november, kl 18.00–20.30, Aulan i Blocket, plan 1,
Entrégatan 7, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Arrangör: Sjukhusbiblioteken med Patientforum, Skånes universitetsjukhus (SUS) och Regionalt Cancercentrum Syd (RCC Syd).
Moderator: Mef Nilbert, överläkare/professor, verksamhetschef RCC Syd.

18.00 Inledning.
Sjukhusbiblioteket med Patientforum. Moderator Mef Nilbert.

18.05 Vad är lungcancer?
Nya behandlingsmetoder och aktuell forskning. Lars Ek, överläkare VO Hjärt-lungmedicin, Skånes Universitetssjukhus.

19.05 Paus med frukt.
Bokbord och öppet hus på Sjukhusbiblioteket.

19.20 Att vara patientens lots.
Ing-Marie Nilsson, sjuksköterska, Lungmedicinsk dagvård, SUS Lund.

19.40 Patientberättelse.
En patient berättar om sina upplevelser.

20.00 Varnings flaggor för cancer – de vanligaste alarmsymtomen.
Mef Nilbert, överläkare/professor, verksamhetschef RCC Syd.

20.25 Avslutning.

Välkommen! Fri entré (360 platser) – alla är välkomna!

Sjukhusbiblioteket med Patientforum i Lund, Telefon 046-17 17 25, www.skane.se/sus/patientforum