Hoppet växer med nya rön inom lungcancerforskningen

april 19, 2015
stodet

Vid årets lungcancermöte i Geneve var begreppet immunonkologi den dominerande nya behandlingen. ELCC – European Lung Cancer Coalition – hade detta ämne på många av årets seminarier.

Inom immunonkologin hjälper man kroppens egna immunförsvar att bekämpa cancern. Detta kommer att komplettera operation, strålning och cytostatika i morgondagens cancerbehandligar. Glädjande för oss i Stödet är flera preparat på väg att godkännas för lungcancer.

Stödets Fredrik Johansson var inbjuden av ESO- Europan School of Oncology – att ge lungcancerpatiens förhoppningar inför det kommande året och han lyfte fram – förutom målriktad behandling – just immunonkologi.

Tommy Björk, Stödets Ordförande

Länkar:

Mer om immunterapi

Mer om målriktad behandling

ELCC – European Lung Cancer Coalition

ESO – European School of Oncology