Kostnader skenar på Karolinska

december 10, 2014
stodet

radium

Med 160 stängda vårdplatser och en brist på flera hundra sjuksköterskor blir det längre väntetider och köer för patienterna på Karolinska universitetssjukhuset. – Det är oseriöst, jag kan inte jobba under de här förhållandena längre, säger Susanne Petrini-Rangborg, en av knappt tio anställda som sagt upp sig från Radiumhemmet i Solna.

Det är närmast rutin att Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge har bekymmer med ekonomin, särskilt så här i slutet på året.

Men den senaste prognosen för 2014 visar på ett ovanligt stort överdrag, mellan 300 och 400 miljoner kronor. Hittills i år har kostnaderna ökat med över 7 procent. Karolinska har bara klartecken att dra över med 2,2 procent.

– Vi har ett jobbigt läge, de inbromsningar vi försökt med biter inte. Det går för långsamt och den främsta orsaken är stigande personalkostnader. Tyvärr har vi inte fått in fler sjuksköterskor, de har i själva verket blivit färre under året, men däremot har vi fler läkare och administrativ personal som ligger långt utanför budget, säger Klas Östman på kommunikationsavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Varför det blivit så här finns det enligt sjukhusledningen inget bra svar på. Att man bytt sjukhusdirektör under hösten kan ha spelat roll. I ett brev till samtliga chefer skriver nye sjukhusdirektören Melvin Samsom bland annat att ”prognosen pekar på ett mycket stort underskott” och att ”det är oerhört viktigt att du som chef förstår och tar till dig denna situation”.

Han påpekar att åtgärdsplaner som satts in långt ifrån täcker budgetgapet och att de nya sparplanerna måste vara godkända före jul.

– Det handlar inte om något stabsläge eller att vi förväntar oss kaos i jul och nyår. Däremot måste vi bromsa kostnadsökningarna rejält. Att få ner de administrativa kostnaderna med ungefär 100 miljoner är redan beslutat och resten ska klubbas de närmaste veckorna, säger Klas Östman.

SvD har redan beskrivit vad som kommer att hända när Karolinskas cancerklinik som har verksamhet i Solna och på Södersjukhuset och Danderyd tvingas spara 24 miljoner kr. Det blir stopp för nya läkarvikariat samt för alla timanställda och inhyrd personal.

– Det är tokiga panikbeslut. Först försökte man dra in beviljad julledighet, men det fick man dra tillbaka när man fattade att det var olagligt. Nu sätter man stopp för den personal som vi måste ha för att täcka luckorna när vår egen grundbemanning inte är tillräcklig. Resultatet blir bara att luckorna blir ännu fler och att man måste beordra personal att jobba mer övertid, ibland mer än de lagliga 200 timmarna, säger Susanne Petrini-Rangborg, undersköterska och bemanningsassistent som ansvarar för schemaläggningen på en av Radiumhemmets vårdavdelningar.

Hon har nu valt att säga upp sig efter 10 år på Karolinska.

– Det är nog nu, jag kan inte hålla på så här och beordra mina kollegor att jobba ännu mera. Vi måste säga ifrån, men tyvärr vet vi ju att det kommer att drabba patienterna, säger hon.

Artikeln kommer från Svd och här kan du läsa den i sin helhet.
Bild lånad från Sveriges Radio.