Lungcancerpatienter får en röst i EU

oktober 12, 2013
stodet

LuCE –  Lungcancer Europa grundades fredagen den 27 oktober i Amsterdam i samband med  Cancerkongressen därstädes. 10 länder är hittills representerade: Belgien, Danmark, England, Holland, Italien, Norge, Portugal, Spanien, Sverige och Tyskland.

I likhet med bröstcancer –  Europa Donna – och prostatacancer – Europa Uomo , har  även lungcancer nu en röst inom EU. Initiativtagare är ETOP – European Thoracic Oncology Platform, Bern och ESO European School of Oncology , Milano. Dessa organisationer, som även hälpt till att starta  E Donna  och E Uomo har insett betydelsen a v  ett patientperspektiv inom vården. LuCE är registrerat i Bern , Schweiz.  Danmark står för ordförandeskapet och Sverige genom Stödet och Tommy Björk är en av fem styrelseledamöter.