Lungcancerstipendium till Bengt Bergman

maj 13, 2014
stodet

Pressmeddelande från AstraZeneca
2014-05-09

Idag tilldelas docent och överläkare Bengt Bergman, verksam vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Göte­borg, året SLUSG-stipendium 2014. Stipendiet har instiftats av AstraZeneca och Svenska Lungcancerstudiegruppen (SLUSG) och uppmärksammar personer som bidrar med betydande insatser inom lungcancerområdet. Bengt Bergman har under många år gjort viktiga insatser inom Svenska planeringsgruppen för lungcancer och stipendiet möjliggör nu fortsatt forskning inom området lungcancer kopplat till biogenetik.

Underbart att kompetens uppmärksammas och belönas.
Det är med stor glädje som Lungcancerförbundet  ser att Bergman stimuleras med detta pris.
Vi aktiva lungcancerpatienter hoppas att Bergman lockar fler aktiva läkare att fördjupa sig ytterligare i lungcancer lungcancerproblematiken.
George Schottl