Medicinska riksstämman

november 20, 2014
stodet

medstämma

Den 4-5 december i år kommmer Sveriges läkare, forskare, verksamhetschefer, beslutsfattare, och myndigheter att samlas i Stockholm för att tillsammans anta de utmaningar som svensk hälso- och sjukvård står inför. Det blir två intensiva dagar med ett vasst och stimulerande tvärsektionellt program, med fokus på vetenskap, utbildning, kvalitet och etik.

Den 4 december kommer man att under en och en halvtimme diskutera det aktuella området samt diskutera hur utredning, diagnostik och behandling av icke-småcellig lungcancer ytterligare kan förbättras. Och målstyrd behandling vid lungcancer. Väldigt spännande!

Medverkande: Roger Henriksson, Eva Brandén, Karl-Gustav Kölbeck, Johan Botling och Simon Ekman.

Bild lånad från SLS hemsida.