"Otur" viktigaste orsaken till cancer

januari 02, 2015
stodet

Flera svenska medier rapporterar idag om att ”Otur” är den viktigaste orsaken till cancer. Viktigare än ärftlighet och miljöfaktorer. Det är till och med så att två tredjedelar av olika cancertyper just kan förklaras av slumpmässiga mutationer.

Här finns länkar till artiklarna i sin helhet: