Inbjudan till Rådslag Cancer 2014 – på Gotland 30/1 och i Stockholm 19/2

januari 14, 2014
stodet

Rådslag Cancer av Regionalt Cancercentrum Stockholm - Gotland

Vintern 2013 anmälde många sig till Rådslag Cancer – ett dialogmöte som handlar om att utveckla cancervården i regionen med patienter och närstående i centrum. Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland bjöd in patienter, närstående och andra cancerberörda för att berätta om vad som är på gång i cancervården i regionen och för att få synpunkter på vad som behöver förändras. Regionalt cancercentrum fick in många bra kommentarer och åsikter och i år kommer man att ha Rådslag Cancer både i Stockholm och på Gotland.

På årets dialogmöte kommer man att fortsätta diskussionen med deltagarna och kommer att berätta även vad som har hänt det senaste året och vad som är på gång inom cancervården. Mer konkreta frågeställningar som kommer att diskuteras mejlas ut längre fram till dem som anmält sig.

Mötet i Stockholm
Tid: Onsdag den 19 februari 2014 kl. 16.00-18.00
Plats: World Trade Center, lokal Atlanta, Klarabergsviadukten 70

Mötet på Gotland
Tid: Torsdag den 30 januari 2014 kl. 16.00-18.00
Plats: Ljusgården i Rådhuset på Visborg

Förtäring: Kaffe och smörgås

Anmälan till båda tillfällena på: http://www.cancercentrum.se/sv/stockholmgotland/Formular/Radslag-Cancer-2014—Stockholm/ eller monica.sandstrom@sll.se, 070-640 63 07

Varmt välkommen önskar Anna-Karin Trollborg, kommunikatör inom Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland