Reflektion om Lungcancerdagen 2013

december 04, 2013
stodet

Jag tycker att årets lungcancerdag var en av de bästa som jag varit med på. Bra att det var ordnat heldag.

Lennart Björklund var mycket bra att tala om hur vi ska behandla ”kunderna”. Kunder i det här sammanhanget kan översättas till många olika kategorter i samhället. Väldigt lättsamt och bra. Eftermiddagen talade han om manligt och kvinnligt  vilket är viktigt att lära sig i mötet med människor.

Läkarna som talade om olika saker ingav hopp om bättre metoder och mediciner i framtiden.

Karine Tveiten talade om sin erfarenhet att ha ”levt” med cancer hela sitt liv, nära anhöriga och sig själv och hur hon klarat av lungcancer med en väldigt dålig överlevnadsprognos. Stor tröst för oss alla att höra.

Till sist delades priset ut till Anders Vikström som är en uppskattad läkare på alla sätt. Synd att priset ligger sist på dagen då så många gått hem.

Hälsningar Ewa