Regeringen lovar att nationella riktlinjer ska bli obligatoriska!

oktober 08, 2014
stodet

natverket

Nätverket mot cancer välkomnar den nye Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister och bjuder samtidigt in till att medverka vid Världscancerdagen den 4 februari 2015 som vi traditionsenligt arrangerar med fokus på att förbättra för cancerpatienterna.

Nätverket mot cancer kräver att nationella riktlinjer ska bli tvingande. Det har vi framfört både direkt till regering, riksdag och landsting och genom media inför årets riksdagsval. I regeringsförklaringen säger statsministern ”dagens nationella riktlinjer ska bli obligatoriska för att säkra en likvärdig sjukvård”.

– Vi kommer noga att följa utvecklingen och ser fram emot att vårt krav uppfylls inom mandatperioden. Att det blir obligatoriskt, dvs tvingande, att följa nationella riktlinjer säger Katarina Johansson.

I regeringsförklaringen utlovas också att ”svensk hälso- och sjukvård ska vara världsledande. Tillgången till professionella medarbetare, den allra senaste kunskapen och de mest avancerade behandlingsmetoderna ska förbättras”.

– Att förbättra tillgången till professionella medarbetare, den allra senaste kunskapen och de mest avancerade behandlingsmetoderna måste vara ett delmål. Vi cancerpatienter nöjer oss inte med förbättring utan vi måste kunna få den absolut bästa, den absolut mest optimala cancerbehandling som finns, om vi ska kunna kalla oss världsledande. Våra vårdprogram måste omedelbart kompletteras med standardiserade behandlingsplaner (som danska ”pakkeförloppet”), godkännande av nya behandlingar måste snabbas på och får inte under några omständigheter vara som idag beroende på var du bor! Kompetent personal och tillgång till vårdplatser på cancerkliniker måste finnas året runt, varje dag och timma, oavsett semestrar och andra ledigheter. Rehabilitering måste erbjudas alla, oavsett ålder. I regeringsförklaring nämns endast psykiskt sjuka och personer med funktionsnedsättning men cancerbehandling ger många gånger varaktiga biverkningar som är socialt handikappande och hindrande i vardagen, förklarar Katarina Johansson.

Sambandet mellan cancer och folkhälsa är tydligt och något som Nätverket mot cancer under flera år arbetat aktivt med och ser positivt att dessa frågor samlas under en minister och att den i regeringsförklaringen utlovade kommissionen för jämlik hälsa tillsätts omgående. I kommission antar vi att även statsråd från utbildningsdepartementet ingår eftersom en god hälsa grundläggs i barndomen.

Som partipolitisk obunden organisation hälsar Nätverket mot cancer den nya regeringen välkommen till framtida samarbeten för att utveckla hälso- och sjukvården.

FAKTA: Var tionde minut för en ny människa i Sverige besked om cancersjukdom. Var tredje svensk får cancer under sin livstid. Cancersjukdom berör oss alla, antingen som drabbade eller som närstående.

NÄTVERKET MOT CANCER är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer. Våra prioriterade frågor är rättvis cancervård, prevention och satsning på forskning.

DET ÄR VI SOM ÄR NÄTVERKET MOT CANCER:
Blodcancerförbundet, ILCO, Lungcancerförbundet Stödet, Mag-och tarmförbundet, Nätverket mot gynekologisk cancer, Svenska hjärntumörföreningen, Svenska Ödemförbundet. Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna till samarbetet inom Nätverket mot cancer.

FRÅGOR: Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer, 070-572 60 80.
Hasse Sandberg, intressepolitisk talesperson Nätverket mot cancer, 070-273 89 72.