Rundabordsamtal om sjukförsäkringen

april 29, 2014
stodet

Riksdagens Hus

Stödet blev inbjudna till att delta i ett rundabordsamtal om hur svårt sjuka blir bemöta i Sjukförsäkringen.
Politikerna ville träffa oss som kan hjälpa de att få en bild av verkligheten idag och med det hoppas de kunna få mer information inför deras arbete med vad de kallar morgondagens försäkring.

Vi fick en del frågor att tänka på inför mötet:

 • Hur upplever ni sjukförsäkringen och bemötandet idag?
 • Hur fungerar försäkringen?
 • Hur är arbetsförmågebedömningen?
 • Hur fungerar det i stort?

Så en solig Onsdags förmiddag dagen innan påskledigheten satte vi oss ner kring ett väldigt stort runt bord och pratade om allt detta. De som var med var Representant från Melanomföreningen, Representant från Blodcancerförbundet, sju representanter från Riksdagen (Socialdemokraterna) och Caroline Johansson från Stödet.

Representanten från Blodcancerförbundet började att prata:
Hon berättade om sin cancer hur den kommer som attacker i omgångar, om att det inte bara är en sjukdom utan man får massa andra biverkningar tex trötthet.
Hon berättade om när hon levde i ett annat nordiskt land om hur annorlunda man behandlar sjuka där, tex att man sitt första år som sjukskriven får 100% av sin lön. Hon berättade även en historia om en annan patient som är ensamstående och varit sjukskriven i mer än ett år (då får man lägre ersättning), behövt gå till sitt barns bandyklubb för att be de slippa betala avgiften.

“Det är inte bara cancern utan biverkningar och hur man mår psykiskt. Det är något patienten ska prata med sin läkare om sen ska FK bara acceptera det.”

Representanten från Melanomföreningen:
Började att berätta om sin cancer, att Melanom har väldigt få behandlingar men att det nu börjar att komma nya mediciner som målsökande terapi som funkar bra. Hon är nu metastasfri och säger hennes cancer nu är en kronisksjukdom som vi alla nickade ja till med samma erfarenheter. Berättade vidare att det är många som vill arbeta men att det måste bli mer flexibelt, för att vissa dagar, veckor orkar man mer än andra.
Andra patientberättelser från Melanomföreningen var:

 • En patient som blivit av med jobbet inför sin första behandling för att de inte kunde ta in en vikarie.
 • En som var jättenöjd som i sin takt fått trappa upp sitt arbete.
 • Men sen en annan som var kritisk till alla % satser som ändras. Varför räcker inte sjukskrivningen? Varför är det inte automatiskt? Fick även frågan om hon skulle leva om 5 år.

“Ta hand om hela familjen, för att alla ska helas. På sikt tjänar man väldigt mycket på det”

Caroline från Stödet:
Jag berättade vår historia min och Fredriks. Hur vi gick ifrån att ha levt extremt hälsosamt och sprungit flera lopp under 2013 även marathon till att få en lungcancer diagnos i November. Pratade om hur Fredriks sjukskrivning inte alls var automatisk utan att han själv efter diagnos och två veckor på sjukhus fick fixa med alla papper. Som företagare är det även en mängd andra papper man måste fixa och detta orkar man inte i det skedet. Berättade också om nuläget att FK nu aldrig ringer, att det vore bra om de ringde iallafall en gång i månaden för att behålla en kontakt.

Som anhörig berättade jag om hur det var de första dygnen efter Fredriks diagnos. Hur jag bad om en sömntablett på KS men fick gå hem utan och att jag dagen efter i all chock/kris fick gå till min husläkare för att bli sjukskriven och få medicin. Det tog två månader efter jag sjukskrivet mig innan jag fick någon ersättning för att de var så mycket papper med mitt företag de höll på med.

Punkterna jag och Fredrik ville får fram var:

 • Det är väldigt viktigt att läkarna skickar in sjukskrivningen automatiskt så att patienten inte ska behöva göra det själv. Plus att man då missar veckor av ersättning pga sjukhusvistelse/kris.
 • Sjukpenningen, kan de inte bara ta senaste deklarerade inkomsten som underlag? Om de inte har redan har ett underlag så går det då på automatik när sjukskrivningen kommer in
 • Att sjukhusen ska ha rätt att sjukskriva närstående i 2 veckor samt få ge de sömntabletter eller annan medicin. Och att man efter de 2 veckorna går till sin husläkare.

Politikerna på mötet

 • Vill inte att diagnos ska vara sjukdomsbaserad utan mer om hur man mår. Att de givna veckorna (skalan) per sjukdom ska tas bort
 • Att det ska finnas en glidande skala på sjukskrivning
 • De skulle ta upp detta med närstående/anhöriga hur man ska ta hand om hela familjen