Sammandrag från World Conference on Lung Cancer

september 20, 2015
stodet

I början av September arrangerades den numer årliga världslungcancerkonferensen – World Conference on Lung Cancer – nu 2015 i Denver, Colorado. Nytt för i år var att även vi som patienter och representanter för första gången fick delta – och Stödet var självklart där!

Här träffades forskare, läkare, industrin, patienter och andra aktiva i branschen under en fantastisk uppslutning – och det talades om ända upp till 9.000 deltagare! Jämför man med ASCO (den stora Amerikanska konferensen om cancer generellt) med 25.000 deltagare så blir vår klick väldigt stor! Alla här har vi samma mål: Att se till att lungcancer botas helt, eller blir en kronisk sjukdom som man kan leva med.

Som patient och svensk, så blir man lätt hemmablind och vill att allt i Sverige ska gå ännu lite snabbare – att nya läkemedel ska tas in fortare, – att patienter ska få det lättare att delta i studier, få tillgång till det nyaste behandlingsformerna, – att mutationstestning ska ske snabbare, och mer. Och det jobbar vi ständigt med att påverka i Stödets styrelse.

Men sett till ett globalt perspektiv så måste vi ändå känna oss väldigt lyckliga – tänk t.ex. att hela 45% av 100 miljoner människor i Mexico saknar sjukförsäkring helt, och med en medelinkomst på ca 250USD per familj och månad så räcker det knappt till 1/8 av vad en månads behandling med en modern cancermedicin kostar.

GLCC Lung Cancer Atlas

Under konferensen visade bla. GLCC – Global Lung Cancer Coallition (en global samarbetsorganisation för lungcancerföreningar där Stödet är med) en väldigt imponerande Atlas som nu finns tillgänglig på internet, och gör att du kan jämföra statistik och data världen över: http://www.lungcancercoalition.org/atlas/. Atlasen kommer att uppdateras löpande, och mer data kommer adderas.

Av 100-tals olika sessioner, med talare från hela världen, i en av världens största konferens- och mäss-anläggningar, och bara med möjlighet att vara på ett enda ställe åt gången blir man självklart lite rådvill vad man ska lyssna och titta på. Men helt klart, var att uppe i den stora utställningshallen, där alla läkemedelsbolagen hade montrar, och där alla forskare hade uppe sina planscher – så var det stora, heta, Immunoterapi. Varenda läkemedelsbolag håller nämligen på med en medicin som sätter kroppens eget immunförsvar mot lungcancern – och många är redan i lanseringsfasen i Sverige! Det som är speciellt spännande med Immunoterapi är att det även kan bita bra om man inte har någon speciell mutation (dvs kan få TKI/målstyrd behandling).

Fler intressanta sessioner vi hann se är bla. de om målstyrd behandling för EGFR och ALK, och den nya generationens TKI-hämmare som nu/snart finns tillgänglig för båda mutationerna, samt flera sessioner om den forskning som nu sker för nästa generation av läkemedel.

På konferensen presenterade även WHO sin nya klassificering av lungcancer stadier. Vi fick även chansen att träffa Janet Freeman-Daily (https://www.youtube.com/watch?v=YvC-7h0sR5U), en inspirerande patient som berättade om sitt förhållande till lungcancer och varför hon vill lära sig allt hon kan om den. Dessutom fick vi på öppningstalet höra Emily Bennet-Taylor (https://t.co/7U1lxEsmxM) som fick lungcancer som 28 åring, trots att hon aldrig rökt, och trots sin låga ålder.

WCLC 2015 Participants, Doctors, Oncologists, Advocates, Researchers, and more!

Det är helt klart en mycket spännande tid vi lever i. En tid där det känns som om forskningen inom lungcancer börjar likna IT-boomen; och på tal om det – du följer väl Stödet på Twitter? Självklart Twittrade vi från hela konferensen, och det gör vi även från alla framtida arrangemang vi deltar på: https://twitter.com/stodetlung

Stödet är en oberoende, ideell, förening för patienter, anhöriga, och yrkesverksamma. Tillsammans jobbar vi på vår fritid, mot lungcancer. Vi gör så att din röst hörs i olika sammanhang – vi åker runt och berättar om våra egna upplevelser, träffar läkemedelsbolag, går på politiska möten, jobbar för mer anslag till lungcancerforskning, sprider kunskap, arrangerar träffar, håller i en diskussiongrupp på internet, och gör så att lungcancer inte glöms bort eller ignoreras av beslutsfattare. Det är en otroligt viktig funktion, och genom att bli medlem så kan du stödja oss i vårt arbete – så att vi blir fler och kan delta och synas på ännu fler ställen! Bli medlem här: https://www.lungcancerforeningen.se/gor-skillnad/?bli-medlem