Screening av lungcancer kan rädda 500 liv per år

november 03, 2014
stodet

Tidig diagnos avgörande. Lungcancer är den cancerform som dödar flest i Sverige. Med screening av lungcancer hos riskgrupper i USA har dödsfallen reducerats med 20 procent. Screening skulle årligen kunna rädda 500 liv i Sverige. Utred möjligheten, skriver representanter för cancerläkare och patienter.

På dagens DN Debatt kan du läsa hela artikeln. Läs nu!

På P1-morgon kan du också lyssna på ett ca 7 min. långt program om detta. Lyssna nu!

Nyheten finns även sammanfattad på SVT. Läs nu!