Internationella kvinnodagen

Så här på Internationella kvinnodagen, så känner vi att det är viktigt att vi får påpeka att bland alla de hemska cancersjukdomar som finns. Är det en som skördar fler kvinnoliv än alla de andra i Sverige, Europa ja i…

Läs mer

Cancerpatienter kräver ett rikstäckande journalsystem

Media har under den senaste tiden lyft problemen med att vården har egna datoriserade journalsystem som inte kan kommunicera med varandra. Av säkerhetsskäl är det då post eller fax som gäller för att skicka journaler. Det gäller mellan olika landsting,…

Läs mer

Röntga era lungor, systrar

Susanne Hobohm är journalist och berättade om sin cancerresa på förra årets lungcancerdag. Nu har hon skrivit en artikel för M-Magasin som ni kan läsa i sin helhet nedan. Läs artikeln som PDF här!

Läs mer

Rådslag cancer

Ett dialogmöte för patienter, närstående och allmänhet om utvecklingen av cancervården i Stockholms län. Det är för tredje året i rad vi arrangerar rådslaget i Stockholm och för andra året i rad på Gotland. Vi kommer att berätta vad som…

Läs mer

Rökfria uteserveringar nästa steg för att minska rökningen

Tio år har gått sedan rökförbudet på krogen infördes. Mer än 100.000 svenskar har dött av rökning sedan dess. Regeringen vill nu utreda skarpare åtgärder. Rökförbud på uteserveringar, exponeringsförbud i butiker och neutrala ­förpackningar är tre av förslagen, skriver folkhälsominister…

Läs mer

Lungcancer tar fler kvinnors liv än bröstcancer

Nu har lungcancer gått förbi bröstcancer som den cancerform som orsakar flest dödsfall bland kvinnor på vissa håll i världen. Det är i rikare länder som dödsfall på grund av lungcancer har blivit vanligare än dödsfall orsakade av bröstcancer bland…

Läs mer

Vi säger NEJ!

Historien om Nej Vi tänker besegra cancer. Omöjligt, tänker du. Nej, säger vi. Men kommer det vara enkelt? Kommer det gå fort? Kommer vi klara det själva? Svaret är Nej. Fler än någonsin insjuknar i cancer. Var tredje person i…

Läs mer

Läs mer

Är vi beredda att ta oss an den medicinska revolutionen?

Tidskriften Science har utsett immunterapi mot cancer till årets forskningsgenombrott år 2013. I årets Cancerfondsrapport lyfts också immunterapi som ett område där utvecklingen går framåt med stormsteg. Om något år kan det bli möjligt att använda immunterapi vid behandling av…

Läs mer

Chatta om cancer med expert

Cancer blir allt vanligare och mer än var tredje person som lever i Sverige idag kommer att få en cancerdiagnos under sin livstid. Ställ dina frågor kring symtom, cancersjukdomar och behandlingar till Netdoktors cancerexpert Magnus Bäcklund. Hos kvinnor är bröstcancer…

Läs mer