Läs mer

Är vi beredda att ta oss an den medicinska revolutionen?

Tidskriften Science har utsett immunterapi mot cancer till årets forskningsgenombrott år 2013. I årets Cancerfondsrapport lyfts också immunterapi som ett område där utvecklingen går framåt med stormsteg. Om något år kan det bli möjligt att använda immunterapi vid behandling av…

Läs mer

Chatta om cancer med expert

Cancer blir allt vanligare och mer än var tredje person som lever i Sverige idag kommer att få en cancerdiagnos under sin livstid. Ställ dina frågor kring symtom, cancersjukdomar och behandlingar till Netdoktors cancerexpert Magnus Bäcklund. Hos kvinnor är bröstcancer…

Läs mer

Sveriges första patientombud!

RCC-Väst har nu anställt Bodil Dower, som Sveriges första patientombud! Bodil Dower var med att starta PNP-Rådet (Patient- och närståendeperspektivrådet) i RCC-Väst tillsammans med bland annat Nils Konradi. Patient- och närståendeperspektivrådet (PNP-rådet) är ett fristående råd knutet till Regionalt cancercentrum…

Läs mer

Fråga psykologen om cancer

Vill tipsa om en sida som Bristol-Myers Squibb har skapat där man kan skicka sin egna fråga till psykologen Maria Hellbom. Både som patient men även som anhörig och vän. Deras mål är att skicka personliga svar på alla frågor…

Läs mer

Frågor om cytostatikabehandling och illamående

Enkät om hur man mår under och efter cytostatika-behandlingar. Sprid gärna denna länken, det är bra om så många som möjligt svarar! Klicka här för att svara på enkäten.

Läs mer

Ljusmanifestation i Malmö

Nätverket mot cancers patientföreningar i Skåne inbjuder allmänheten, patienter, närstående, sjukvården, politiker och alla som är cancerberörda till ljusmanifestation på Stortorget i Malmö. Gå med oss på Världscancerdagen och visa ditt engagemang för cancerberördas frågor om tillgång till bättre cancervård….

Läs mer

För en rökfriare innerstad!

http://lungcancerforeningen.se/wp-content/uploads/2015/01/nonsmoking.png Vi på Stödet hade nöjet att komma i kontakt med ett pågående arbete i Stockholms stad – ”För en rökfriare innerstad”. Det handlar om ett team av drivande preventionssamordnare som sedan några år tillbaka gör en ambitiös insats för…

Läs mer

Bli rökfri med 1177.se nya tjänst!

Rökfri finns både på nätet och i mobilen. Du har tillgång till tjänsten när du vill, var du vill. Du loggar in när du har tid. Rökfri utvecklas och förvaltas av 1177 Vårdguiden. Sluta-Röka-Linjen granskar innehållet. Rökfri har inga kopplingar…

Läs mer

Onkologidagarna

Onkologidagarna Umeå 16-20 mars 2015 Välkommen till Umeå 2015, norra Sveriges mest befolkningsrika kommun med ca 118 000 invånare och en medelålder på 38 år. Vägarna hit är många. Umeå Airport som ligger endast ett par kilometer från stadskärnan har…

Läs mer