Smärta. Kan doktorn hjälpa?

maj 08, 2014
stodet

Undersökning

Den 22 April träffades Stödets lokalförening Uppsala/Örebro och lungläkarna Kristina Lamberg och Martin Sandelin, på Akademiska Sjukhuset för ett möte med temat ”Smärta. Kan doktorn hjälpa?”

Det var ett väldigt bra möte där vår ordförande Tommy Björk började att berätta lite om Stödet. Sen hade lungläkaren Martin Sandelin lagt upp programmet på ett bra informativt sätt. Han delade ut blad om vad smärta är och hur den kan påverkas.

Det viktigaste är att vi lär oss hur och när smärtan kommer, så att vi tar vår medicin före ”värsta smärtan” och inte då när den redan är i gång. Sen talade lungläkaren om olika preparat och hur det skulle användas.

Det gäller att uppfostra oss patienter att ta medicin ”När vi inte har ont” för att förebygga smärtan som kommer, och det tycker jag och andra är svårt. Vi ska minsann inte äta medicin i onödan så är vi uppfostrade de flesta av oss.

Vi avslutade med att dricka kaffe och avtacka Martin Sandelin och Kristina Lamberg (som var med en stund och tagit initiativ till det här mötet).

Nästa möte som Stödet ska ha ska vi ha en annan inriktning än det som rör själva sjukdomen.