Stödet i Almedalen

juli 15, 2014
stodet

Det var en strålande lyckad satsning för kampen mot lungcancer i Almedalen 2014.
Tommy Björk lyckades nå fram till både Stat och Landsting att få till konkret satsning och ökade resurser på att öka forskningen inom lungcancer.
Forskningen, grundforskning, kliniska studier och prövarinitierad forskning är det som främst ökar överlevnaden av alla insatser.
Tommy Björk har satsat enormt hårt på detta område och har lyckats att få fram riktade forskningsanslag gentemot lungcancer.
Detta är oerhört stort och viktigt och ett stort genombrott under tre års arbete.
Vi som patienter är oerhört glada.