Studie för dig med förändringar i upplevelsen av smaker och lukter

mars 29, 2016
stodet

En grupp forskare vid Karolinska Institutet söker personer med lungcancer som har förändringar i upplevelsen av smaker och lukter. Med denna studie önskar de, via en intervju, ta del av erfarenheter av att ha smak- och luktförändringar till följd av sjukdom eller behandling och lära sig mer om hur dessa besvär påverkar vardagen. Intervjun tar ca 45-60 minuter.

Är du intresserad av att veta mer, kontakta doktorand Kerstin Belqaid på telefon 08-524 862 27 eller kerstin.belqaid@ki.se.