Suget efter ciggen

december 11, 2014
stodet

korrespondenserna
Varför odlar man tobak i EU-landet Bulgarien? Hur kan barn tillåtas att röka i Indonesien? Är det kinesiska e-cigaretter som kommer att rädda folkhälsan? Korrespondenterna skärskådar vår största last.

Lena Scherman och Sven-Åke Visén åker till Rodopibergen i Bulgarien och träffar familjen Dudomova som odlar tobak. De vet att det är skadligt, ingen av dem röker själva, men de har inget annat val. Tobak är den gröda som är bäst att odla där de bor. De och Bulgariens 200 000 andra tobaksodlare oroar sig nu för att EU skall förbjuda odling av tobak inom unionens gränser.

Ordföranden för tobaksodlarnas intresseorganisation varnar: ”Om ni förbjuder odling så kommer 200 000 bulgarer att söka sig till andra EU-länder och söka jobb.”

Niklas Sjögren och Håkan Claesson reser till Jakarta för att undersöka varför Indonesien blivit ökänt världen över för alla barnrökare, eller ”baby-smokers” som de kallas. De träffar rökande barn i alla åldrar som knappt förstår att det är farligt och som visar hur lätt det är att få tag i cigaretter.

En massiv tobaksreklam i stadsbilden och i media marknadsför tobak på ett sätt som liknar sjuttiotalet i Europa. Till det kan man dessutom lägga rökande föräldrar, slapp lagstiftning och ingen som förhindrar barn att köpa cigaretter.

Barnrättsaktivisten Arist Merdeka Sirait här säger till Korrespondenterna att i Indonesien kan världens tobaksbolag idag härja fritt i sitt sökande efter nya unga rökare: ” Inkomsterna och vinsterna försvinner utomlands. Men fimparna, sjukdomarna och vårdkostnaderna stannar här”, säger han.

E-cigaretten uppfanns i Kina. Lars Moberg och Henri Seng reser till Schenzhen i södra Kina. Där tillverkas nästan alla världens e-cigaretter som nu väntas ersätta tobaksrökning för världens inbitna nikotinister.

Lars och Henri besöker en fabrik som tillverkar e-cigaretter, de besöker ett reklamevent med e-cigaretter och de talar med Pekings inbitna rökare som ser med viss skepsis på den nya elektroniska mojängen: ”Jag ville bli kvitt cigaretterna men e-ciggen var inte starka nog, så när det verkligen gäller behöver jag fortfarande cigaretter”, säger Teng Xuyue till Korrespondenterna.

Men det är ett ovedersägligt faktum i dag att det är skadligt för hälsan att röka tobak. Lena Scherman och Sven-Åke Visén besöker ett lungsjukhus och träffar Ivan Doscatjarov som just fått höger lunga bortopererad. Han fick lungcancer av passiv rökning. Hans far var storrökare. Läkaren som opererat honom suckar uppgivet: ”Tobaksrökning är en total idioti”, säger han.

Se inslaget här på SVT Play.

Artikeln i sin helhet hittar ni här på SVT.
Bild lånad från SVT Play.