Tack Alla Deltagande

december 04, 2013
stodet

Vi vill på detta enkla sätt tacka föreläsare, deltagare och samarbetspartners för en mycket väl genomförd lungcancerdag 2013. Vi bjöds på ett intressant och stimulerande program som väckte många tankar om nya möjligheter och igenkännande reflektioner.

Nytt för i år var att förmiddagen hade inriktning mot personal i vården av lungcancer. Alla deltagare bjöds på fika och som medlem i Stödet även på en god lunch. Vi vill rikta ett speciellt tack till programgruppen som ansvarat för årets program samt till årets konferencierer Roger Henriksson och Kerstin Cedermark.

Vi ser redan nu fram emot Lungcancerdagen 2014 som äger rum 4/11 på Oscars i Stockholm. Boka av datumet i din almanacka!

På återseende.

Föreningsstyrelsen.