Träffar på Radiumhemmet 2013

september 28, 2013
stodet

TISDAGSTRÄFFAR PÅ RADIUMHEMMET

För patienter och anhöriga i ORC Onkologiskt Rehabiliterings Centrum (Huset med helikopterplattan – förbi vuxenakuten) Vi brukar fika till självkostnadspris och stötta varandra. Under hösten har vi intressanta besök.

Tisd. 1 oktober kl 17.00 kommer Lisa Jelf-Eneqvist och berättar om arbetet med Lungcancerprocessen. Lisa är en av processledarna för lungcancer och jobbar nu på RCC –Regionalt Cancer Centrum Stockholm/Gotland.

Tisd. 5 november är det LUNGCANCERDAGEN på Oscars-teatern. Se separat affisch!

Tisd. 3 december kl 17.00 kommer Anneli Lindblad och Maria Olin våra nya kontaktsjuksköterskor på Lungkliniken och berättar om sitt arbete.

Två intressanta besök för oss lungcancerpatienter och anhöriga.

Hjärtligt välkomna!