Vill du delta i en vetenskaplig intervjustudie?

april 12, 2014
stodet

Undersökning

Vi är en grupp forskare vid Karolinska Institutet som önskar komma i kontakt med dig som har en lungcancerdiagnos och som har eller har haft smak- och luktförändringar till följd av din sjukdom eller din behandling. Vi vill veta mer om dina erfarenheter av smak- och luktförändringar och om de har påverkat din vardag. Informationen som du ger oss kan vi sedan använda för att förbättra vården för andra med dessa problem.

Vi planerar att ca 20 personer ska ingå i studien. Om du vill delta kommer vi vilja träffa dig och i ett samtal ställa frågor om dina upplevelser av smak- och luktförändringar. Denna intervju kommer, med din tillåtelse, att spelas in och beräknas ta ca 45-60 minuter.

Är du intresserad, kontakta doktorand Kerstin Belqaid för mer information:
Telefon: 08-524 862 27
E-post: kerstin.belqaid@ki.se

Projektansvarig:
Britt-Marie Bernhardson, Leg. sjuksköterska, Medicine doktor
Karolinska Institutet
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Telefon: 08-524 836 25
E-post: britt-marie.bernhardson@ki.se