Rehabilitering

Rehabilitering

Du har rätt till rehabilitering på landstingets bekostnad efter avslutad behandling. Mösseberg i Falköping är ett trevligt ställe som ger en bra start på det nya livet. På Brännö i Göteborgs skärgård ordnas sedan många år temadagar ”Att återfå balans & livsglädje” där inriktningen är psykologisk bearbetning och rehabilitering med ekonomiskt stöd av CRF.

Man kan också söka bidrag hos Cancerrehabfonden.

Många upplever att det är lättare att komma tillbaka efter en tids återhämtning på rehabilitering, hälsohem, rekreationsresa, eller efter andra behandlingar såsom psykoterapi, lymfterapi, hjälpmedel m.m.
Under ett rehabiliteringsprogram med psykosocial inriktning ges möjlighet att forma en ny livsplan. Där erbjuds nya redskap att bearbeta det som skett för att gå vidare i livet. Betoningen ligger på egenvård, hälsa, balans och gruppgemenskap. CRF beviljar bidrag för rehabilitering, rekreation, friskvård och hjälpmedel och som inte erbjuds via sjukhus eller landsting som kan vara avgörande för att en individ ska klara vardagen efter en cancersjukdom eller trafikskada.

CRF har tidigare beviljat bidrag till en rad olika ändamål för cancerpatienter, såsom sjukgymnastik, terapi, rekreationsresa, SPA-vistelse, hjälpmedel i hemmet eller bidrag till omkostnader för peruk, glasögon eller tandvård. Redan beviljade bidrag betalas ut men inga nya medel kan för närvarande beviljas till dessa typer av ändamål då budgeten för perioden inte tillåter det.

Endast ansökningar från CRF:s medlemmar behandlas. Det betyder att du som vill söka bidrag till rehabiliteringsprogram, rehabiliteringshem, rekreationsresa samt övriga ändamål först måste bli medlem i CRF.

Besök deras hemsida för mer information.