Symptomlindrande behandling

Symptomlindrande behandling

Eftersom lungcancer ofta upptäcks i ett sent skede då sjukdomen inte kan botas är insatser för att lindra patientens symptom viktiga. Strålbehandling och cytostatika kan bidra till att tumören krymper. Det kan få symptomen att försvinna eller i varje fall dämpas.

Men det finns också många möjligheter att ge behandling som direkt riktar sig mot olika symptom. Alla patienter har rätt att kräva aktiv behandling mot smärtor och andra symptom. Det finns många olika läkemedel som kan användas för smärtlindring. Om det ena inte fungerar tillräckligt bra kan ett nytt prövas tills behandlingen blir effektiv.

Andnöd kan i en del fall lindras när strålning eller cytostatika får tumören att krympa. Andnöden kan också orsakas av vätska i lungsäcken. Den vätskan kan tömmas genom att en slang läggs in genom bröstväggen till lungsäcken och sedan kopplas till en sug.