Lungcancerdagen 2018 – 8 november

september 18, 2018
stodet

Allt fler lär sig leva med lungcancer. Därför är det med stor glädje och framtidstro Lungcancerföreningen bjuder in till Lungcancerdagen 2018. Årets lungcancerdag är den 15:e i ordningen. Inbjudna är förstås patienter och deras anhöriga/närstående, läkare och övrig vårdpersonal samt politiker.

Tid och plats
Välkommen till Lungcancerdagen på Oscarsteatern i Stockholm den 8 november 2018!

Program

kl 08.30 – Registrering

kl 09.30 – Lungcancerdagen öppnas

kl 10.00 – Lungcancer – vilka typer finns? Vilken behandling finns idag? Vilken ny behandling kommer?

kl 10.35 – Utbildningsnivå och omhändertagande samt överlevnad vid icke-småcellig lungcancer

kl 11.00 – Komplementär och alternativ medicin

kl 11.30 – Lunch

kl 12.30 – Patientberättelse/närståendeberättelse

kl 13.00 – Inspirationsföreläsning: Det handlar inte om vilka förutsättningar man har, utan vad man väljer att göra med dem

kl 14.00 – Kaffe/Utställning

kl 14.30 – Motion och Cancer – Nyttan av fysisk aktivitet vid cancer

kl 15.00 – Lungcancerföreningens stipendium 2018 för bästa insats delas ut!

kl 15.15 – Sammanfattning – Lungcancerdagen avslutas

Mer information i programmet för dagen.

Anmälan
Att närvara på Lungcancerdagen är kostnadsfritt. Tyvärr kan vi inte garantera att alla får plats, så det är först till kvarn som gäller. Sista dag för din anmälan är den 5 november.

OBS: Förlängd anmälningstid till 5 november.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Anmäl dig gratis till Lungcancerdagen 2018

Information om Lungcancerdagen: Monica Sandström, Lungcancerföreningen, tel: 070-640 63 07.