Lungcancerföreningen inbjuder till föreläsning: Fysisk aktivitet och Cancer – hur hänger det ihop?

januari 11, 2019
stodet

Är det alltid bra att träna när man har en cancerdiagnos? Hur ofta och hur mycket ska man träna? Detta och mycket mer får du veta om du kommer och lyssnar på träningsfysiolog Katherine Bolam.

Katherine Bolam är träningsfysiolog och forskare, specialist på träningsonkologi; institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

När: Tisdagen den 5/2, kl. 18.00-19.00
Var: RCC:s lokaler, Västgötagatan 2, 4 tr, Stockholm

Vi bjuder på kaffe och smörgås kl. 17.30.

Anmälan till kansli@lungcancerforeningen.se eller per telefon till Karin Liljelund 0730 – 755750 senast 4/2.

VÄLKOMMEN!