Stockholm 4/6: Tisdagsträff med föreläsning

maj 28, 2019
stodet

Första tisdagen i varje månad har lokalföreningen Stockholm C möte kl 17.00 på RCC (Regionalt Cancer Center) Västgötagatan 2, plan 4. Patienter, anhöriga och intresserade träffas och fikar och samtalar tillsammans, kaffe till självkostnadspris.

Tisdagsträff 4 juni: “Vid ett lungcancerbesked drabbas oftast inte bara patienten utan även närstående av en livskris!”

Kom och lyssna på och diskutera med Lungcancerföreningens nya ordförande Leif Carlson som berättar om sina erfarenheter som närstående.

Tid: Tisdagen den 4/6 kl. 18.00.00-19.00
Plats: RCC:s lokaler, Västgötagatan 2, 4 tr. Stockholm
Vi bjuder på kaffe och smörgås kl. 17.30.
Anmäl dig senast 2/6 till kansli@lungcancerföreningen.se eller per telefon till Karin Liljelund 0730 – 755750