Filmer och Patientberättelser

Här kan du se filmer och läsa om lungcancerpatienter som med egna ord berättar om sina upplevelser och tankar. Filmprojektet är i samarbete med Dramatiska Institutets TV-producentutbildning, våren 2007.

Anita Tagesson 71 år

Filmen är inspelad i april 2007

Anitas tumör upptäcktes av en slump i samband med en hjärtkontroll hösten 2004. Hon opererade bort hela vänstra lungan våren 2005 och hade då adenocarcionom, icke småcellig lungcancer. Hon mår bra idag men saknar några väninnor som kanske räknade bort Anita för tidigt. Anita har istället fått ett stort stöd av familjen.

Jörn Donner 74 år

Filmen är inspelad i april 2007

Jörn fick diagnosen icke småcellig lungcancer hösten 2006 och radikalopererades strax därefter. Man tog bort en av de tre loberna på vänster sida. Jörn skall nu eventuellt genomgå en cellgiftskur ”för säkerhets skull”.

Yvonne Forsström 56 år

Filmen är inspelad i april 2007

Yvonne fick diagnosen småcellig lungcancer sommaren 2006. Hon behandlades med cellgifter och strålning under hösten/vintern och tumören försvann. Nu går Yvonne på kontroller och hoppas att cancern håller sig borta. Yvonne har fått ett oerhört stöd av sin make vilket framgår av filmen.

James Lindahl 74 år

Filmen är inspelad i april 2007

Denne pensionerade sjökapten insjuknade i skivepitel lungcancer våren 2005. En operation misslyckades i augusti samma år och man behandlade istället med cellgifter och strålning. James tumör har minskat men är fortfarande till viss del aktiv och nya behandlingar väntar. James säger att han inte mått dåligt en enda dag under behandlingen.

Patienter berättar

Med facit i hand är jag ett levande bevis på att det går det att bota en avancerad och icke operabel lungcancer
Lungcancer behöver inte vara en dödsdom. Det vet Viktoria, 51 år