Film från Lungcancerdagen 2018

december 11, 2018
stodet

Se film från Lungcancerdagen 2018.

  1. Simon Ekman – Vilka typer finns? Vilken behandling finns idag? Vilken ny behandling kommer?
  2. Anna Öjdahl Bodén – Utbildningsnivå & omhändertagande samt överlevnad vid icke-småcellig lungcancer
  3. Axel Schylström – Inspirationsföreläsning
  4. Katarina Woxnerud – Motion och Cancer – Nyttan av fysisk aktivitet vid cancer
  5. Yann Fränckel – Patientberättelse