Fler stockholmare överlever cancer

december 24, 2016
stodet

Överlevnaden bland de som får cancer i Stockholms län har ökat kraftigt de senaste 25 åren, visar ny statistik från landstinget.

Prognosen för lungcancer är sämre än för många andra cancersjukdomar. En förklaring är att många har en långt gången sjukdom vid diagnos, och att många även har andra sjukdomar relaterade till rökning, till exempel KOL eller hjärt- och kärlsjukdomar, vilket försvårar behandlingen. Förändrade rökvanor har gjort att sjukdomen de senaste decennierna har minskat bland män och ökat bland kvinnor. Men även inom lungcancer har överlevnaden ökat från 7 procent 1990 till 15 procent idag.

Läs gärna mer om statistiken på Regionalt cancercentrum och lyssna på intervjun med Roger Henriksson i P4.