Medlemsträff Stockholm den 3 december

november 12, 2019
Stödet

Lungcancerföreningen hälsar dig välkommen till årets sista medlemsmöte

Att få en lungcancerdiagnos är en chock för den som drabbas.
I detta läge är en kontaktsjuksköterska central som en fast länk in i vården.

Hur är kontaktsjuksköterskorna i regionen organiserade idag? Hur arbetar de för att ge patienten bästa möjliga stöd?

Hur sker kontakten med läkare och övrig vårdpersonal?

Kom och lyssna på
Marie Svensson, samordnande kontaktsjuksköterska lungcancerflödet Stockholm/Gotland
och
Gunnar Wagenius, onkolog Lungonkologisktcentrum Karolinska Sjukhuset

Tisdagen den 3/12 kl. 18.00 – 19.00
Adress: RCC:s lokaler, Västgötagatan 2, 4 tr., Stockholm

Vi bjuder på kaffe och smörgås f.o.m.17.30 
Meddela om du är allergisk, vegetarian, vegan eller annat

Anmäl dig senast 2/12 till:
kansli@lungcancerföreningen.se
eller per telefon till Karin Liljelund 0730 – 755750
VÄLKOMMEN!
page1image63121152
page1image63121344
page1image63121536
page1image63121728
page1image63121920