NT-rådet rekommenderar tre immunterapier för Icke Småcellig Lungcancer

februari 27, 2018
stodet

Goda nyheter för lungcancerpatienter. NT-rådet är det vetenskapliga råd som efter TLV ’s (Tandvårds och Läkemedelsverket) utvärdering rekommenderar landstingen att använda nya mediciner. Tre immunterapier Keytruda, Opdivo eller Tecentriq rekommenderas för andra linjens behandling.

Läs mer (pdf-dokument)