Sveriges första patientombud!

januari 27, 2015
stodet

pnr
RCC-Väst har nu anställt Bodil Dower, som Sveriges första patientombud! Bodil Dower var med att starta PNP-Rådet (Patient- och närståendeperspektivrådet) i RCC-Väst tillsammans med bland annat Nils Konradi.

Patient- och närståendeperspektivrådet (PNP-rådet) är ett fristående råd knutet till Regionalt cancercentrum väst. Vi arbetar för att patienters och närståendes perspektiv ska genomsyra förbättringsarbeten och för att stärka patientens ställning i cancervården.

Detta gör vi dels genom att vara stöd och remissinstans till Regionalt cancercentrum väst och dels genom att driva egna frågor och projekt. Alla som deltar i PNP-rådet har, eller har haft cancer, eller är närstående till någon som har, eller har haft cancer. Företrädarna representerar sina egna erfarenheter, tankar och känslor – inte någon speciell tumördiagnos eller patientförening.

Läs mer om PNP rådet här.