Stöd oss

Bli medlem, ge en gåva eller köp Vita Bandet

Du kan även bli medlem, ge en gåva, eller köpa Vita Bandet – en brosch för att uppmärksamma lungcancer – genom att sätta ett belopp direkt på vårt Plusgiro 24 69 62-5.

Lungcancerföreningen har ett Swish-nummer som du kan skänka pengar via men kom ihåg att ange kontaktuppgifter till dig så vi vet vem som skänkt pengar. Vårt Swish-nummer är 123 662 4415.

Ange ärende och dina kontaktuppgifter när du betalar medlemsavgiften, som är 150:-/år eller 250:-/familj, eller hur många Vita Band du önskar köpa, som kostar 40:-/brosch.

Andra sätt att stödja oss

Vi är ett religiöst och politiskt oberoende förening som arbetar helt ideellt. Vår verksamhet är därför helt beroende av stöd från utomstående. Varje bidrag behövs och gör skillnad!

Ideelt så kan du själv bidra med att hjälpa och stötta andra samt påverka politiker och andra beslutsfattare i vår strävan efter likaberättigad vård.

Vi registrerar Lungcancerföreningens medlemmar i ett register. Lungcancerföreningen använder inte registret för andra ändamål och lämnar inte ut registret för direktreklam. Vi registrerar inte personnummer.

Medicinsk forskning

Stora ansträngningar görs av forskare, läkare och läkemedelsföretag för att förbättra prognosen och höja livskvaliteten för drabbade av lungcancer. Klara framsteg har gjorts de senaste åren, och vill du hjälpa forskningen ytterligare framåt tar Svenska Lungcancerstudiegruppen tacksamt mot ditt bidrag på Plusgiro 90 12 20-4.