Medlemsaktiviteter

Vi kopplar ihop anhöriga och patienter och organiserar träffar, för att utbyta kontakter, tips, information, nyheter, och för att träffas en stund. Då intresset för detta går upp och ner, ber vi dig att kontakta oss för aktiviteter i ditt närområde.

Planerade aktiviteter hittar du nedan:

Tisdagsträffar i Stockholm. Första tisdagen i varje månad har lokalföreningen Stockholm C möte kl 17.00 på RCC (Regionalt Cancer Center) Västgötagatan 2, plan 4. Patienter, anhöriga och intresserade träffas och fikar och samtalar tillsammans, kaffe till självkostnadspris.

När: Första tisdagen varje månad. Kontakta/maila gärna kansliet innan.
Var: RCC – Regionalt Cancercentrum, Västgötagatan 2, 4 tr.
Kontakt: E-post till kansliet

Tisdagsträff 4 juni: “Vid ett lungcancerbesked drabbas oftast inte bara patienten utan även närstående av en livskris!”
Kom och lyssna på och diskutera med Lungcancerföreningens nya ordförande Leif Carlson som berättar om sina erfarenheter som närstående.
Tid: Tisdagen den 4/6 kl. 18.00.00-19.00
Plats: RCC:s lokaler, Västgötagatan 2, 4 tr. Stockholm
Vi bjuder på kaffe och smörgås kl. 17.30.
Anmäl dig senast 2/6 till kansli@lungcancerföreningen.se eller per telefon till Karin Liljelund 0730 – 755750

Träffar för den yngre gruppen i Stockholm. En grupp för de lite yngre träffas nu, byter kontakter, tips, och fikar tillsammans.

När: Planeras efter kontakt per mail.
Var: Café eller på RCC – Regionalt Cancercentrum, Västgötagatan 2, 4 tr.
Kontakt: Ragnhild Franzén, 070-777 55 61

Lund/Syd.

Kontakt: Anette Johansson-Sund

Uppsala/Örebro. Inga schemalaggda aktiviteter just nu.

Kontakt: Ewa Larsson

Väst/Göteborg

Kontakt: Leine Johansson Persson

Du kan även prata med andra, och kontakta oss i vår Facebookgrupp. Nyheter om Lungcancerföreningen hittar du även på Twitter och vår Facebooksida. Självklart kan du även ringa vår stödtelefon på 020-88 55 33.