Medlemsaktiviteter

Vi kopplar ihop anhöriga och patienter och organiserar träffar, för att utbyta kontakter, tips, information, nyheter, och för att träffas en stund. Då intresset för detta går upp och ner, ber vi dig att kontakta oss för aktiviteter i ditt närområde.. Planerade aktiviteter hittar du nedan:

LUNGCANCERDAGEN 2018 – 8 NOVEMBER
Varmt välkommen till Lungcancerdagen med föreläsningar och mycket annat, för all information se här >>

Stödetlinjen 020 88 77 55 är öppen.

Tisdagsträffar i Stockholm. Första tisdagen i varje månad har lokalföreningen Stockholm C möte kl 17.00 på RCC (Regionalt Cancer Center) Västgötagatan 2, plan 4. Patienter, anhöriga och intresserade träffas och fikar och samtalar tillsammans, kaffe till självkostnadspris.

När: Första tisdagen varje månad. Kontakta/maila gärna Tommy innan.
Var: RCC – Regionalt Cancercentrum, Västgötagatan 2, 4 tr.
Kontakt: Tommy Björk

Lungcancerföreningen inbjuder till föreläsning: Vad gör RCC?
Lungcancerföreningen har sina tisdagsträffar i RCC:s lokaler. Men vad gör egentligen RCC? Vill du veta hur mycket viktigt och spännande som händer på RCC i syfte att förbättra vården för oss cancerpatienter? Då är du välkommen att komma och lyssna på Lena Sharp, tillförordnad chef för Regionalt Cancercentrum, Stockholm – Gotland (RCC), specialistsjuksköterska och verksamhetsutvecklare.

När: Tisdagen den 4/12, kl. 18.00-19.00
Var: RCC:s lokaler, Västgötagatan 2, 4 tr, Stockholm
Vi bjuder på kaffe och smörgås kl. 17.30. Om du vill ha kaffe och smörgås så anmäl dig senast 3/12 till: kansli@lungcancerforeningen.se eller per telefon till Karin Liljelund 0730 – 755750.

Träffar för den yngre gruppen i Stockholm. En grupp för de lite yngre träffas nu, byter kontakter, tips, och fikar tillsammans.

När: Planeras efter kontakt per mail.
Var: Café eller på RCC – Regionalt Cancercentrum, Västgötagatan 2, 4 tr.
Kontakt: Fredrik Johansson

Lund. Inga schemalaggda aktiviteter just nu.

Uppsala/Örebro. Inga schemalaggda aktiviteter just nu.

Kontakt: Ewa Larsson

Väst/Göteborg. Inga schemalaggda aktiviteter just nu.

Kontakt: Karine Tveiten

Du kan även prata med andra, och kontakta oss i vår Facebookgrupp. Nyheter om Lungcancerföreningen hittar du även på Twitter och vår Facebooksida. Självklart kan du även ringa vår stödtelefon på 020-88 55 33.