Medlemsaktiviteter

Vi kopplar ihop anhöriga och patienter och organiserar träffar, för att utbyta kontakter, tips, information, nyheter, och för att träffas en stund. Då intresset för detta går upp och ner, ber vi dig att kontakta oss för aktiviteter i ditt närområde.

Planerade aktiviteter hittar du nedan:

Tisdagsträffar i Stockholm. Första tisdagen i varje månad har lokalföreningen Stockholm C möte kl 17.00 på RCC (Regionalt Cancer Center) Västgötagatan 2, plan 4. Patienter, anhöriga och intresserade träffas och fikar och samtalar tillsammans, kaffe till självkostnadspris.

När: Första tisdagen varje månad. Kontakta/maila gärna Tommy innan.
Var: RCC – Regionalt Cancercentrum, Västgötagatan 2, 4 tr.
Kontakt: Tommy Björk

Föreläsning: Fysisk aktivitet och Cancer – hur hänger det ihop
Är det alltid bra att träna när man har en cancerdiagnos? Hur ofta och hur mycket ska man träna? Detta och mycket mer får du veta om du kommer och lyssnar på träningsfysiolog Katherine Bolam.
När: Tisdagen den 5/2 kl. 18-19 (Vi bjuder på kaffe och smörgås kl. 17.30)
Var: RCC:s lokaler, Västgötagatan 2, 4 tr. Stockholm
Anmäl dig senast 4/2 till kansli@lungcancerföreningen.se eller per telefon till Karin Liljelund 0730 – 755750.

Träffar för den yngre gruppen i Stockholm. En grupp för de lite yngre träffas nu, byter kontakter, tips, och fikar tillsammans.

När: Planeras efter kontakt per mail.
Var: Café eller på RCC – Regionalt Cancercentrum, Västgötagatan 2, 4 tr.
Kontakt: Ragnhild Franzén, 070-777 55 61

Lund/Syd. Inga schemalaggda aktiviteter just nu.

Kontakt: Anette Johansson-Sund

Uppsala/Örebro. Inga schemalaggda aktiviteter just nu.

Kontakt: Ewa Larsson

Väst/Göteborg. Inga schemalaggda aktiviteter just nu.

Kontakt: Leine Johansson Persson

Du kan även prata med andra, och kontakta oss i vår Facebookgrupp. Nyheter om Lungcancerföreningen hittar du även på Twitter och vår Facebooksida. Självklart kan du även ringa vår stödtelefon på 020-88 55 33.