Medlemsaktiviteter

Vi kopplar ihop anhöriga och patienter och organiserar träffar, för att utbyta kontakter, tips, information, nyheter, och för att träffas en stund. Då intresset för detta går upp och ner, ber vi dig att kontakta oss för aktiviteter i ditt närområde.

Planerade aktiviteter hittar du nedan:

Tisdagsträffar i Stockholm. Första tisdagen i varje månad har lokalföreningen Stockholm C möte kl 17.00 på RCC (Regionalt Cancer Center) Västgötagatan 2, plan 4. Patienter, anhöriga och intresserade träffas och fikar och samtalar tillsammans, kaffe till självkostnadspris.

När: Första tisdagen varje månad. Kontakta/maila gärna Tommy innan.
Var: RCC – Regionalt Cancercentrum, Västgötagatan 2, 4 tr.
Kontakt: Tommy Björk

Föreläsning 2 april: Inte bara kroppen behöver vård utan också själen!
Kom och lyssna på Fotini Carlsson som informerar om självhjälpsprogrammet Livsstegen hon har utvecklat tillsammans med maken, prästen och författaren Olle Carlsson. Hur kan ett självhjälpsprogram vara en hjälp för cancerdrabbade. Det och mycket annat får du möjlighet att diskutera på detta möte. Fotini Carlsson är journalist, författare och församlingspedagog. Hon har gett ut flera böcker.
När: Tisdagen den 2/4 kl. 18-19 (Vi bjuder på kaffe och smörgås kl. 17.30)
Var: RCC:s lokaler, Västgötagatan 2, 4 tr. Stockholm
Anmäl dig senast 1/4 till kansli@lungcancerföreningen.se eller per telefon till Karin Liljelund 0730 – 755750.

Träffar för den yngre gruppen i Stockholm. En grupp för de lite yngre träffas nu, byter kontakter, tips, och fikar tillsammans.

När: Planeras efter kontakt per mail.
Var: Café eller på RCC – Regionalt Cancercentrum, Västgötagatan 2, 4 tr.
Kontakt: Ragnhild Franzén, 070-777 55 61

Lund/Syd.

21/3: Föreläsning – Ökad Forskningsaktivitet och fler behandlingsmöjligheter mot lungcancer
Föreläser gör Maria Planck, lungcancerforskare och docent i onkologi vid Lunds Universitetssjukhus. Frågestund efter föreläsningen.

När: Torsdagen den 21/3 kl. 17.30 kaffe/the och smörgås
Var: Grand Hotel, Bantorget 1, Lund

Anmäl gärna till: kansli@lungcancerföreningen.se, Bo Erixon 0730 93 54 68 eller Anette Johansson-Sund 073 323 11 02.

Kontakt: Anette Johansson-Sund

Uppsala/Örebro. Inga schemalaggda aktiviteter just nu.

Kontakt: Ewa Larsson

Väst/Göteborg
20/3: Café-träff på Bistro Amica på Sahlgrenska
Vi som träffas har egen erfarenhet av Lungcancer. Vi pratar, delar, lyssnar och stöttar varandra. Vi kommer från Borås, Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Halmstad med omnejd. Efter café-träffen går de som vill gemensamt till de två föreläsningar som Sahlgrenska anordnar 15:00 – 16:30. 1:a delen handlar om stress och oro vid cancer. Föreläsare en psykolog. 2:a föreläsning handlar om smärta vid cancer. Föreläsare är en smärtläkare.

Tid: Cafe-träffen börjar 13.15 och föreläsningarna 15.00.

Anmälan senast 19/3 2019 till leine.persson@lungcancerforeningen.se eller till 070 441 43 78 (gärna via SMS)

Kontakt: Leine Johansson Persson

Du kan även prata med andra, och kontakta oss i vår Facebookgrupp. Nyheter om Lungcancerföreningen hittar du även på Twitter och vår Facebooksida. Självklart kan du även ringa vår stödtelefon på 020-88 55 33.