Ge en högtidsgåva

Uppvakta någon som fyller år eller har något annat som ska firas genom att ge en högtidsgåva. Ett vackert gåvobevis skickas via e-post eller vanlig post till dig eller direkt till den du vill uppvakta.
Det är viktigt att du är ute i god tid om gåvobeviset ska skickas med post.

Din högtidsgåva hjälper Lungcancerföreningen i det fortsatta arbetet med att förbättra lungcancervården och ge stöd åt patienter och närstående.

Din gåva Gåvobelopp kr

Senast uppdaterad 19 december 2022