Lungcancerföreningen samarbetar med olika nationella och internationella organisationer runt viktiga frågor. (Vill du veta mer klicka på respektive organisationslogga)

Nätverket mot cancer består av nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer i Sverige Exempel på samarbeten är Världscancerdagen i februari och #VågaSökaVård 

LuCe - Lung Cancer Europe är en gemensam plattform för lungcancerpatientorganisationer i Europa. LuCe arbetar med gemensamma viktiga frågor som till exempel kunskapsspridning, minskad dödlighet, tillgång till bästa behandling. 

 

Global Lung Cancer Coalition (GLCC) är en global sammanslutning av lungcancerpatientorganisationer. GLCC arbetar med att se till att lungcancer ses som ett globalt hälsoproblem och hanteras där efter. Man driver frågor som till exempel screening och mer forskning.

 

Svenska lungcancerstudiegruppen, SLUSG, är en sammanslutning av engagerade och verksamma läkare med intresse av bota eller underlätta för patienter med lungcancer och mesoteliom. Svenska lungcancerstudiegruppen arbetar för frågor som rör klinisk forskning, kunskapsspridning och förbättrad överlevnad vid lungcancer.

RCC - Landets regionala cancercentra samverkar runt en mängd olika uppdrag som rör cancer som till exempel vårdprocesser och vårdprogram. 

Nollvision Cancer är en svensk forsknings- och innovationsmiljö med engagerade aktörer över hela samhället. Nollvision Cancer arbetar tillsammans i uppdraget att eliminera cancer som dödsorsak.

Senast uppdaterad 29 mars 2022